Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 22/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 Wójta Gminy Przywidz z dnia 11.03.2020 r.