Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 21/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przywidz