Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 19/202

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Przywidz na rok 2020