Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 16/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Przywidz