Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 15/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2020