Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 14/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Przywidz z dnia 29 stycznia 2020 r.