Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 13/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz oraz wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomości będących własnością Gminy Przywidz