Urząd

zarzadzenia

Zarządzenie 10/2020

W jakiej sprawie: 
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Przywidz.