Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa stacji paliw wraz z częścią gastronomic...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Czerwca, 2020
Przedmiot: 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa stacji paliw wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, gm. Przywidz"

Zapytanie ofertowe - Wynajem koparko ładowarki

Data publikacji: 
środa, 27 Maja, 2020
Zapytanie ofertowe - Wynajem koparko ładowarki
Przedmiot ogłoszenia: 
Zapytanie ofertowe - Wynajem koparko ładowarki

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na:1. wykonanie demontażu, tr...

Data publikacji: 
środa, 20 Maja, 2020
Zapytanie ofertowe - demontaż azbestu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: 1. wykonanie demontażu, transport i unieszkodliwienie ok. 25 Mg wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Przywidz; 2. odebranie, transport i unieszkodliwienie ok. 51 Mg wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojc...

Data publikacji: 
środa, 20 Maja, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojciecha Grzenkowicza zamieszkałego w Kartuzach przy ul. Chmielewskiej 17i w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, pm. Przywidz" planowanego do realizacji na dz. nr 114 obr. Miłowo, gm. Przywidz, woj. Pomorskie, zostało wydane postanowienie znak. GK.O.6220.2.8.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia bud...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Maja, 2020
Zapytanie Ofertowe - Opracowanie dokumentacji
Przedmiot ogłoszenia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy w ramach zadania "Modernizacja hydroforni w gminie Przywidz, etap II - budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne - Sucha Huta - Borowina - Trzepowo". Ze względu na wpłynięcie dużej ilości zapytań, wydłużamy termin składania ofert do 22.05.2020 r. do godziny 14:00

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Dostawa wraz z montażem...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Maja, 2020
Zapytanie ofertowe - montaż wraz z dostawą wyświetlaczy prędkości
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 2 sztuk wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg na terenie Gminy Przywidz.

Postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko ...

Data publikacji: 
środa, 13 Maja, 2020
Przedmiot: 
Postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, gm Przywidz".

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Maja, 2020
Zapytanie ofertowe - Oracowanie dokumentacji projektowej
Przedmiot ogłoszenia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (zrid) w ramach zadania "Budowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż DW 221 w m. Piekło Dolne" na odcinku 1,1 km.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:Zakup wraz z dostawą i ...

Data publikacji: 
czwartek, 30 Kwietnia, 2020
Zapytanie ofertowe - płyty Jumbo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem na terenie Gminy Przywidz materiałów takich jak: -Płyty Jumbo 1000X750X120 do 1824 szt. (posiadające odpowiednie atesty)

Strony