Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie 3/2021

w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Przywidz
Data publikacji: 
piątek, 8 Stycznia, 2021

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...

Data publikacji: 
środa, 23 Grudnia, 2020
Zapytanie ofertowe - na usługę odbioru
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usług polegających na odbiorze, transporcie i przekazywaniu do unieszkodliwenia oraz w razie potrzeby przechowania w chłodni padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usłu...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Grudnia, 2020
Zapytanie ofertowe - na usługę odławiania i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przywidz w 2021 r.
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usługi polegającej na odwołaniu i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Grudnia, 2020
Zapytanie ofertowe - wynajem i serwis kabin sanitarnych
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2021 r.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usług w za...

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2020
Zapytanie Ofertowe - usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2021 roku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu. Zakres usług obejmuje: załadunek przetransportowanie oraz zagospodarowanie odebranych skratek w kodzie 190801 oraz zawartości piaskowników o kodzie 190802 z gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przywidzu przy użyciu własnego sprzętu ( w tym kontenera na skratki)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Działka nr 201

Data publikacji: 
wtorek, 3 Listopada, 2020
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do lat 3 - Pomlewo Działka nr 201

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...

Data publikacji: 
piątek, 16 Października, 2020
Zapytanie ofertowe - Zimowe utzrymanie dróg gminnych
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na:1. wykonanie demontażu, tr...

Data publikacji: 
środa, 7 Października, 2020
Zapytanie Ofertowe - Utylizacja Azbestu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: 1. wykonanie demontażu, transport i unieszkodliwienie ok 8,707 Mg wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Przywidz: 2. odebranie, transport i unieszkodliwienie ok. 32,737 Mg wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Przywidz.

Decyzja Wójta Gminy Przywidz w sprawie „Budowy instalacji do odzysku i recyklingu odpadów ...

Data publikacji: 
czwartek, 1 Października, 2020
Przedmiot: 
Decyzja Wójta Gminy Przywidz w sprawie „Budowy instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych poliestrowych – PET”

Strony