Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2019-07-08 Ogłoszenie o przetargu Działki 46/3, 46/4 i 47 Olszanka
2019-06-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
2019-05-30 Ogłoszenie o pzretargu Działki 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka
2019-05-30 Ogłoszenie o przetargu Działka 31 Sucha Huta
2019-05-27 Ponowne zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Utworzenie i wyposażenie...
2019-05-20 Zapytanie Ofertowe - Gminna Ewidencja Zabytków Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu na zlecenie Zamawiającego:a) pełnej akt...
2019-05-16 Zapytanie ofertowe - Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Utworzenie i wyposażenie...
2019-05-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat 3
2019-04-30 Zapytanie Ofertowe - Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 169025G ul. Szkolna Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 169025G ul. Szkolna, Pomlewo - Kozia...
2019-04-16 Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie:1. Aktualizac...

Strony