Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2018-03-06 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w ramach projektu - "Termomoderni...
2018-03-02 Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie w 2018 roku usług w zakresie ...
2018-02-20 Zapytanie ofertowe Wynajem transportu drogowego (o załadunku min. 20t.)
2018-02-14 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we skazane miejsce materiałow Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we s...
2018-01-31 Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3
2018-01-25 Zaproszenie do Składania ofert Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię,...
2018-01-25 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we skazane miejsce materiałow Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we s...
2018-01-09 Odpowiedzi na pytania - Inwentaryzacja nasypu pod drogę do oczyszczalni Gminy Przywidz
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 20...
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwania padłych zwierząt z terenu gminy Pr...

Strony