Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania
 

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt planu w trakcie powtórnych uzgodnień

PIEKŁO GÓRNE

rejon ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/53/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

 

Wyłożenie projektu planu w dniach 18.05.2020 r. – 08.06.2020 publiczna 20.05.2020 r. o godz. 15.30 w Hali Aren Przywidz

Uwagi do 22.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

 

 

KOZIA GÓRA

Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/54/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 18.05.2020 r. – 08.06.2020 publiczna 20.05.2020 r. o godz. 15.00 w Hali Aren Przywidz

Uwagi do 22.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE

 

PRZYWIDZ

Przywidz V w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Tartacznej,

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

 

 

Uchwała Nr XIV/108/2019

z dnia 6 grudnia 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

MARSZEWSKA GÓRA

Marszewska Góra II w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/127/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

 Możliwość składania wniosków do planu do dnia 18.05.2020 r

OBWIESZCZENIE

PIEKŁO GÓRNE

w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/128/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Możliwość składania wniosków do planu do dnia 18.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE