Urząd

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP - w trakcie opracowania:

Obręb ewidencyjny MPZP Faza projektu

MIŁOWO

Miłowo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Miłowo w rejonie ulic Przywidzkiej i Budowlanych, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/271/2018

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Projekt planu

w trakcie uzgodnień

PRZYWIDZ

Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem
zabudowy od rzek i jezior, w obrębie
geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Uchwała Nr IV/20/2018
z dnia 21 grudnia 2018 roku

Wyłożenie projektu planu w dniach 24.06.2020 r. – 15.07.2020

 Dyskusja publiczna 01.07.2020 r. o godz. 15.00 w Hali Arena Przywidz

Uwagi do 29.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE

UCHWAŁA

PROGNOZA

Załącznik Graficzny

PIEKŁO GÓRNE

rejon ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/53/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

Plan przed uchwaleniem

na sesji Rady Gminy

 

 

 

 

KOZIA GÓRA

Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

Uchwała Nr VIII/54/2019

z dnia 29 maja 2019 roku

 Plan przed uchwaleniem

na sesji Rady Gminy

PRZYWIDZ

Przywidz V w rejonie ul. Gdańskiej i ul. Tartacznej,

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

 

 

Uchwała Nr XIV/108/2019

z dnia 6 grudnia 2019 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

MARSZEWSKA GÓRA

Marszewska Góra II w rejonie ul. Głównej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/127/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

PIEKŁO GÓRNE

w rejonie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz

 

Uchwała Nr XVII/128/2020

z dnia 17 kwietnia 2020 roku

Projekt planu

w trakcie opracowania

 

TRZEPOWO

Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz

Uchwała Nr XXXIII/237/2014
z dnia 28 marca 2014 roku
 

Projekt planu
w trakcie opracowania