Urząd

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Gminy Przywidz

Tytuł Organ Kontrolujący
Kontrola: 02.01.2012 - 31.12.2012 Wójt Gminy Przywidz
Kontrola: 29.11.2011 - 29.11.2011 Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
Kontrola: 04.10.2011 - 07.10.2011 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku - Wydział Nadzoru i...
Kontrola: 24.08.2011 - 19.09.2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - oddział w Gdańsku
Kontrola: 20.07.2011 - 20.07.2011 Starostwo Powiatowe Wydział Zarządzania Kryzysowego w...
Kontrola: 05.01.2011 - 05.01.2011 PPIS w Pruszczu Gdańskim
Kontrola: 02.01.2011 - 31.12.2011 Wójt Gminy Przywidz
Kontrola: 04.11.2010 - 05.11.2010 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Kontrola: 02.03.2010 - 31.03.2010 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
Kontrola: 20.01.2009 - 22.05.2009 Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Kontrola: 12.01.2007 - 08.03.2007 Najwyższa Izba Kontroli

Strony