Urząd

kontrola

Kontrola: 26.06.2017 - 03.11.2017

Organ Kontrolujący: 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
Kontrola kompleksowa gminy Przywidz w Urzędzie Gminy w Przywidzu w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrolą objęto lata 2013 - 2016 i w miarę potrzeb inne okresy
Okres trwania kontroli: 
poniedziałek, 26 Czerwca, 2017 do piątek, 3 Listopada, 2017
Wystąpienie pokontrolne: 
Opowiedź na wystąpienie: