Urząd

kontrola

Kontrola: 30.06.2017 - 30.06.2017

Organ Kontrolujący: 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku
Przedmiot kontroli: 
realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz
Okres trwania kontroli: 
piątek, 30 Czerwca, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)