Urząd

kontrola

Kontrola: 25.05.2017 - 07.06.2017

Organ Kontrolujący: 
Pomorski Urząd Wojewódzki
Przedmiot kontroli: 
prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2016r. w wybranych rozdziałach
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 25 Maja, 2017 do środa, 7 Czerwca, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)