Urząd

kontrola

Kontrola: 20.04.2017 - 20.04.2017

Organ Kontrolujący: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Olszanka
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 20 Kwietnia, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)