Urząd

kontrola

Kontrola: 09.03.2017 - 09.03.2017

Organ Kontrolujący: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
Przedmiot kontroli: 
wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęciem w m. Przywidz
Okres trwania kontroli: 
czwartek, 9 Marca, 2017

Protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne  znajdują się do wglądu u Sekretarza Gminy (pokój 11)