Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Przebudowa drogi 221 – czas na uwagi do projektu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich  rozpoczął proces aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku Gdańsk-Kościerzyna.
W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców z prośbą o przesyłanie na adres
e-mailowy : sekretariat@przywidz.pl
wszelkich uwag/wniosków dot. rozwiązań projektowych i przyszłej organizacji ruchu na przedmiotowej drodze.
Termin zgłaszania uwag: do 05.06.2020r