Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Grant na zakup komputerów- zdobyty!

Gmina Przywidz w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości
59 994 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Złożony przez Gminę Przywidz wniosek o przyznanie grantu w ramach programu „Zdalna szkoła” został pozytywnie zweryfikowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,w wyniku czego gmina otrzymała grant w wysokość  59 994 zł. na zakup sprzętu komputerowego m.in. laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego nauczania.

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie,a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Ze środków otrzymanego grantu planuje się m.in. zakup  laptopów dla nauczycieli oraz  uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego.

Zakup potrzebnego sprzętu jest w 100 % sfinansowany ze środków: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.