Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Komunikat Wójta Gminy Przywidz

Komunikat dot. pisma Poczty Polskiej z dnia 24.04.2020r.

 

(e-mail, godz. Wpływu: 02:26)

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że dane ze spisu wyborców z terenu Gminy Przywidz, o których udostępnienie w terminie 2 dni roboczych wystąpiła Poczta Polska( brak imiennego podpisu) nie zostaną jej przekazane przez Urząd Gminy Przywidz.
Na chwilę obecną nie ma podstawy prawnej uprawniającej samorząd gminny do przekazania takich danych.

 

Marek Zimakowski

Wójt Gminy Przywidz

 

Załączniki: