Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Nie wypalaj traw!

Alarmują strażacy, ekolodzy, naukowcy oraz wszyscy, którzy troszczą się o naszą planetę.

Niestety wciąż usłyszeć możemy błędnie powielany mit, jakoby wypalanie traw i pozostałości roślinnych miałoby poprawić żyzność gleby, wyplenić chwasty, czy zwiększyć kolejny plon siana.

NIC BARDZIEJ MYLNEGO

"Wypalanie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat."

Palenie traw to także hamowanie naturalnych procesów rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym gleba jest urodzajna. To także niszczenie roślin i stwarzanie zagrożenia dla zwierząt.

Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat.

 

Źródło: www.gdos.gov.pl