Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

E-spotkanie w sprawie e-learningu.

 

 

Wójt Marek Zimakowski wspólnie z kierownikiem organizacyjnym Urzędu Gminy Aliną Klejna, odbyli dzisiaj pierwszą telekonferencję z Dyrektorami Szkól, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w kwestii nauczania zdalnego i realizacji podstawy programowej.

 

 


Wójt zadał Dyrektorom następujące pytania:

  •  Czy poinformowano rodziców i uczniów o sposobie organizacji nauki na odległość?
  •  Jak jest realizowane kształcenie na odległość?
  •  Czy nauczyciele dostosowali program nauczania do metody kształcenia na odległość?
  •  Czy korzystają z platformy edukacyjnej?
  •  Czy poinformowano rodziców uczniów klas I-III o formie kształcenia na odległość?
  •  Czy ustalono w jaki sposób będzie monitorowana wiedza i postępy w nauce uczniów?

Dyrektorzy przekazali informacje, iż poinformowali rodziców i uczniów o formie organizacji nauki na odległość. Materiał jest przekazywany m.in. za pomocą e-dziennika, e-podręcznika, grup zamkniętych w mediach społecznościowych - Messenger, Facebook, skrzynki e-mailowej oraz innych komunikatorów.

Taka rozmowa pokazuje również, że:

• Jest jeszcze, co prawda niewielki procent rodzin, nie posiadających dostępu do internetu.
• Nie wszyscy uczniowie posiadają komputery, ażeby zdalnie „odrabiać” lekcje.
• Co w przypadku kiedy w jednej rodzinie jest kilkoro dzieci, które  uczęszczają do szkół i w zasadzie każde powinno mieć w tym samym czasie dostęp do komputera?


Będziemy monitorować sytuację i starać się z Dyrektorami Szkół pomagać rozwiązywać te problemy.
Mimo trudnego okresu, rok szkolny wciąż trwa. To nie są ferie.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom za wspólne działania.