Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Uwaga przedsiębiorcy z terenu gminy Przywidz!

Mając na względzie obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym i bardzo trudną sytuacją ekonomiczną podmiotów z branż, które z dnia na dzień zostały pozbawione przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej a także wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom

Wójt Gminy Przywidz informuje o możliwości  składania w tut. Urzędzie wniosków dotyczących odroczeń, rozłożenia na raty a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także umorzeń podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest Wójt Gminy Przywidz.

Wnioski wraz z uzasadnieniem i opisem sytuacji należy składać wyłącznie mailowo (sekretariat@przywidz.pl) lub poprzez e – PUAP.

Mamy nadzieję, że jako Samorząd Gminy Przywidz w ten sposób będziemy mogli pomóc naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać ten szczególnie trudny okres.