Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Spotkanie Gminnego Sztabu Kryzysowego.

Dnia 18 marca 2020r. odbyło się spotkanie Gminnego Sztabu Kryzysowego.

W spotkaniu, które poprowadził Wójt Gminy Marek Zimakowski uczestniczyli Dyrektorzy GOPS, GOK oraz Komendant gminny OSP.

 

Podczas spotkania omówione zostały tematy dotyczące ogólnej sytuacji panującej w kraju, związanej z  pandemią koronawirusa. 

Przedyskutowano także sytuację panującą w naszym, gdańskim powiecie.

Szczegółowo omówiono przygotowanie Gminy Przywidz do działań zapobiegawczych oraz interwencyjnych.  W ramach zabezpieczenia materiałowego gromadzone są płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe oraz maseczki ochronne.

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Pani Barbarze Wysockiej, która nieodpłatnie przekazała na ręce Urzędu Gminy kilkadziesiąt samodzielnie uszytych, lnianych maseczek.