Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawieszone udzielanie porad prawnych osobiście w punktach obsługi prawnej.

Starostwo Powiatu Gdańskiego informuję, że: „w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r. poz. 374)”

 

TYMCZASOWO ZAWIESZA UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO.

 

„Z uwagi na względy bezpieczeństwa zwiesza się udzielanie porad prawnych osobiście, jednocześnie informuje się, że bezpłatne porady prawne będą udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość ( tel., email) w godzinach funkcjonowania punktów , które nie uległy zmianie.”

Czas zawieszenia  : od 16.03.2020r. do odwołania

Przypominamy,

Nieodpłatna pomoc prawna w Przywidzu : czwartek oraz piątek , godziny : 14:00-18:00

Kontakt : 511-158-124

Email: adwokatsandrapyrcak@gmail.com

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Przywidzu : wtorek, czwartek 9:00-13:00

Kontakt : 572-382-444

Email: bppkalendarz@gmail.com