Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Decyzja Rządu o zamknięciu szkół

Szanowni Rodzice !

„Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Wójt Gminy Przywidz informuje, że w dniach 12-13,03.2020r. (czwartek, piątek)  nie będzie zajęć dydaktycznych w szkołach.  Natomiast w tych dniach tj. 12,13.03. placówki zapewnią zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Przywozy i odwozy pozostają bez zmian.

Od poniedziałku 16.03.2020 szkoły będą zamknięte do dnia 25.03.2020, w związku z czym dowozy uczniów do szkół będą wstrzymane.

Informacja dla Rodziców dzieci w wieku do 8 lat:

Rodzice, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem szkół zajmują się dziećmi, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy.  

„Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki” – tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. Wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego i nie wlicza się go do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

https://www.kuratorium.gda.pl/

Załączniki: