Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Budowa kanalizacji w Jodłownie i Marszewskiej Górze

Ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłownie i Marszewskiej Górze. Wykonawca będzie miał do wykonania blisko 5 km kanalizacji, 3 lokalne przepompownie ścieków
a także odtworzenie nawierzchni dróg. Dodatkowo, dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, wyremontowana zostanie w całości nawierzchnia asfaltowa ul. Głównej w Marszewskiej Górze, na odcinku od Środowiskowego Domu Samopomocy do skrzyżowania z ul. Do Jezior. W miejscach gdzie to fizycznie możliwe wybudowany zostanie również chodnik, opaski chodnikowe i przejście dla pieszych. Powiat przeznaczył na ten cel 500 tys. zł. Wszelkie prace mają zakończyć się do 31 maja 2021 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
                                                   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.