Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Drugie spotkanie samorządowców w siedzibie Starostwa Powiatu gdańskiego.

W dniu 03 marca 2020roku  w siedzibie Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim odbyło się drugie już spotkanie Samorządowców dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej oraz rozwoju usług społecznych w ramach mechanizmów ZIT,  skierowanych  do mieszkańców Powiatu Gdańskiego. Gości przywitał Starosta Powiatu Stefan Skonieczny, a spotkanie prowadził Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski.
Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele gmin  zainteresowanych udziałem w projektach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim oraz przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
i Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Spotkanie było okazją do omówienia problemów społecznych, występujących w każdej z gmin, po to aby wspólnie wypracować rozwiązania, które w ramach projektów byłyby możliwe do przeprowadzenia.
Pojawiło się wiele pomysłów, ale także kilka znaków zapytania, dlatego teraz do decyzji każdego z Włodarzy należy decyzja o chęci podejmowania działań w ramach projektów.
Kolejne spotkanie odbędzie się w Przywidzu.
Przypomnijmy, projekty dotyczą :
6.1.1. Aktywizacji społeczno- zawodowej mechanizmu ZIT
6.2.1. Rozwoju usług społecznych – mechanizmu ZIT