Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Otwarcie przestrzeni do celów psychopedagogicznych

Dnia 20.02.2020r. miało miejsce otwarcie nowej przestrzeni dla celów pedagogiczno- psychologicznych przy szkole podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu.

Stworzenie miejsca, w którym niesiona będzie pomoc psychopedagogiczna zostało zaakceptowane i objęte wsparciem przez Wójta Gminy Marka Zimakowskiego, który w dniu dzisiejszym w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Michała Jasińskiego oraz Dyrektorki Szkoły Magdy Dryll na znak uroczystego otwarcia przeciął wstęgę.

Warto powiedzieć, że zajęcia psychopedagogiczne mają ogromne znaczenie w rozwoju dziecka. Wsparcie psychologa w rozwiązywaniu problemów, a pedagoga w wyrównywaniu braków oraz wzmacnianiu wiary we własne możliwości są dzisiaj elementem koniecznym w funkcjonowaniu uczniów w szkole.

Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci, którym ta pomoc ma być udzielana miały dogodne do tych celów miejsce.