Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Spotkanie organizacyjne samorządowców w siedzibie Starostwa Powiatu gdańskiego.

W dniu 17 lutego 2020roku  w siedzibie Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim odbyło się spotkanie organizacyjne z Samorządowcami oraz innymi zainteresowanymi, dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej oraz rozwoju usług społecznych w ramach mechanizmów ZIT,  skierowanych  do mieszkańców Powiatu Gdańskiego.
6.1.1. Aktywizacja społeczno- zawodowa mechanizm ZIT
6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, gdzie samorządowców oraz zaproszonych gości powitał Starosta Pan Stefan Skonieczny. Spotkanie prowadził Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski,  jako przedstawiciel  Gminy - Lidera w Projekcie.
W rozmowach uczestniczyła  również reprezentacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Pomorskiego z dyrektorem Marcinem Fuchsem oraz przedstawiciele  ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańska-Gdynia-Sopot.
Spotkanie było pierwszą okazją do wspólnego omówienia założeń wstępnych projektów, oraz zgłoszenia chęci /lub jej braku uczestniczenia  przedstawicieli samorządów terytorialnych w przedsięwzięciu.   Cieszy nas, jako lidera, że ową chęć uczestniczenia złożyli wstępnie wszyscy członkowie Gmin Powiatu gdańskiego.
Rozmowy dotyczyły dwóch projektów, które w ramach współpracy wspomnianych jednostek miałyby być przeprowadzone na terenie Gmin deklarujących chęć uczestniczenia.
Łączna wartość projektów wynosi ponad 5 mln zł, z czego 85 % kosztów kwalifikowanych każdego z nich to poziom dofinansowania z funduszy unijnych.
W ramach obydwu projektów mówimy o pomocy oraz  wsparciu wielu grup społecznych. Są to  m.in.  osoby zagrożone  ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom. To także aktywizacja społeczno-zawodowa ludzi młodych, seniorów, niepełnosprawnych oraz wsparcie kierowane dla opiekunów osób zależnych, jak również członków rodzin zastępczych.
W ramach projektów zostanie ustalona wspólna strategia podmiotów uczestniczących w sprawie wyboru i przeprowadzenia działań w zakresie wspomnianej aktywizacji. 
Podsumowaniem dzisiejszego spotkania było wyznaczenie daty kolejnego, na którym zostaną omówione potrzeby i cele poszczególnych podmiotów.