Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Informacja dla właścicieli psów

Urząd Gminy w Przywidzu uprzejmie przypomina mieszkańcom o podjętej Uchwale nr XXI/137/2016 z dn. 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Przywidz. Powyższa uchwała obowiązuje również w 2020r. i zgodnie z nią wysokość opłaty od posiadanie psa wynosi 50,00zł  od jednego psa.

  • W przypadku nabycia psa po 30 czerwca opłata ta płatna jest w połowie jej wysokości tj. 25,00zł
  • Opłata jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 15 marca lub w ciągu 14 dni od daty nabycia psa