Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Rejestracja kotła olejowego i zamawianie dostaw oleju opałowego – nowe przepisy, nowe zasady kupowania oleju !

Najpóźniej do 31 marca 2020 r. mamy obowiązek zgłosić w urzędzie skarbowym, fakt ogrzewania domu olejem opałowym albo korzystania na budowie z nagrzewnicy olejowej. W przeciwnym razie nie zamówimy dostawy paliwa.

Na czym polegają nowe zasady, co ulegnie zmianie?

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że do 31 marca 2020 r. nabywcy mogą kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego oraz składać – tak jak dotychczas – pisemne oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

Od 1 kwietnia 2020 r. warunkiem sprzedaży paliwa objętego obniżoną akcyzą będzie uprzednia rejestracja nabywcy oleju opałowego, czyli tak zwanego podmiotu zużywającego, w urzędzie skarbowym (sprzedawca, inaczej pośredniczący podmiot olejowy, też musi być zarejestrowany). Stawka akcyzy dla oleju przeznaczonego do celów grzewczych jest obniżona o ponad 900 zł/1000 l w stosunku do stawki dla paliw służących do napędu pojazdów (odpowiednio 232 i 1171 zł). Warto też wiedzieć, że za wykorzystanie oleju opałowego do celów napędowych grozi karna stawka akcyzy 1822 zł/1000l, a poza tym odpowiedzialność karnoskarbowa (grzywna do 720 stawek dziennych) i nawet dwa lata więzienia.

Jak dokonać rejestracji kotła olejowego?

Rejestracja kotła olejowego wymaga dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego na formularzu AKC-RU, aby uzyskać status tak zwanego zużywającego podmiotu olejowego (ZPO). Można to zrobić na dwa sposoby:

  • założyć konto na portalu usług elektronicznych służby celnej https://puesc.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać udostępniony na tej stronie elektroniczny formularz. Formularz należy zatwierdzić podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem elektronicznym albo przez podanie kwoty przychodu. Zgłoszenia można też dokonać w centrum obsługi najbliższego urzędu skarbowego z pomocą pracownika urzędu;
  • złożyć (wysłać) papierowy formularz zgłoszenia w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku akcyzowego dla miejsca zamieszkania osoby dokonującej rejestracji (uwaga, nie każdy urząd skarbowy zajmuje się akcyzą).

 

Zródło : muratordom.pl