Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Sesja Rady Gminy Przywidz

Zawiadamiam, że w dniu 27.03.2013r. o godz. 14-tej odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Przywidz. Sesja odbędzie się w pensjonacie Zielona Brama w Przywidzu, ul. Gdańska 26.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. 2. Sprawy regulaminowe:
  a) Zatwierdzenie porządku obrad.
  b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Przywidz.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Informacja Wójta Gminy  z działalności  i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przywidz na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
  b) Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przywidz na lata 2013 – 2015.
  c) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piekło Dolne III dla fragmentu obrębu  geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.
  d) Składu osobowego komisji rewizyjnej Rady Gminy Przywidz.
  e) Ogłoszenia tekstów jednolitych niektórych uchwał Rady Gminy.
  f) Powołania komisji statutowej
  g) Zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2013 rok.
  h) Zmiany WPF na 2013 rok.
  i) Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przywidz w 2013 r.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Przywidz – Komendant  Powiatowy Państwowej  Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz – Komendant  Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zakończenie obrad.