Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Wydawanie żywność w ramach programu PEAD 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu informuje, że w dniu 05 lutego 2013r. będzie wydawana żywność w ramach programu PEAD 2013 – „dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby  i rodziny korzystające z pomocy tutejszego ośrodka pomocy społecznej, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813,00 zł netto, a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 684,00 zł netto.

Ponadto informujemy iż osoby , które do tej pory nie korzystały z pomocy tutejszego ośrodka  a chciałyby otrzymać żywność zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc tj. za styczeń 2013r.

Zapraszamy